Právo obchodných spoločností

 

  • pre domáce a zahraničné obchodné spoločnosti a družstvá poskytujem komplexné právne služby v oblasti korporátnej agendy
  • právne poradenstvo a konzultácie vo veciach založenia, vzniku, zmeny, zrušenia a likvidácie obchodných spoločností a družstiev
  • vedenie korporátnej agendy
  • vypracovanie korporátnej dokumentácie, najmä v súvislosti s prípravou a priebehom riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení obchodných spoločností a členských schôdzí družstiev
  • zastupovanie klienta v konaniach pred orgánmi verejnej správy a súdmi, vrátane obchodného a živnostenského registra
  • vypracovanie a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov
  • vypracovanie právnych analýz, stanovísk a vyjadrení