Vypracovanie všetkých typov zmlúv

  • Vypracovanie všetkých typov zmlúv /kúpnych, darovacích, zámenných.../
  • Pripomienkovanie zmlúv
  • Zastupovanie klientov v katastrálnom konaní