Správne právo

  • zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy