Rodinné právo

  • právne poradenstvo
  • vypracovanie právnych podaní a návrhov
  • zastupovanie klientov pred súdom v konaní o rozvod manželstva, v konaní o výživné na maloleté alebo plnoleté deti, v konaní o výživné na manželku