Zápis konečného užívateľa výhod

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje na všetky právnické osoby. Tento zápis je potrebné uskutočniť najneskôr do 31.12.2019. 

 

 

Pri zápise je potrebné správne určiť konečných užívateľov výhod, čo môže byť  v niektorých prípadoch náročné.  Zverte zápis konečných užívateľov výhod do našich rúk a máte istotu, že všetko za Vás vybavíme a skontrolujeme. V prípade, ak zápis nebude vykonaný včas alebo v ňom budú uvedené nesprávne či neúplné údaje, môžete dostať pokutu až 3 310 €.