Dočasná ochrana podnikateľov

 
Dočasná ochrana podnikateľov je upravená v zákone č. 92/2020 Z.z. 
 
Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec ochrany podnikateľom - fyzickým aj právnickým osobám, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území SR a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia choroby Covid-19.
U tohto podnikateľa musí byť zároveň splnená podmienka, že jeho oprávnenie podnikať vzniklo pred 12.marcom 2020. 
Podnikatelia budú takúto úpravu potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov súvisiacich s negatívnymi ekonomickými dopadmi choroby Covid-19. Dočasná ochrana nie je poskytnutá podnikateľovi od určitého dátumu automaticky, ale jej poskytnutie závisí od úkonu podnikateľa - podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd.    
Podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd podáme za Vás.

Dočasná ochrana podnikateľov je upravená v zákone č. 92/2020 Z.z. 

 

Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec ochrany podnikateľom - fyzickým aj právnickým osobám, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území SR a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia choroby Covid-19.

U tohto podnikateľa musí byť zároveň splnená podmienka, že jeho oprávnenie podnikať vzniklo pred 12.marcom 2020. 

Podnikatelia budú takúto úpravu potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov súvisiacich s negatívnymi ekonomickými dopadmi choroby Covid-19. Dočasná ochrana nie je poskytnutá podnikateľovi od určitého dátumu automaticky, ale jej poskytnutie závisí od úkonu podnikateľa - podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd.    

 

Podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany na príslušný súd podáme za Vás.