Právne služby

   

NOVÉ!!! - Dočasná ochrana podnikateľov 

    Zápis konečného užívateľa výhod

  • Občianske právo
  • Obchodné právo
  • Rodinné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Správne právo
  • Bytové právo
  • Zastupovanie klientov v súdnych a mimosúdnych konaniach
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Vypracovanie všetkých typov zmlúv