Linky

 
 

www.sak.sk

Slovenská advokátska komora
 

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 

www.zakonypreludi.sk/zz/zbierka

Zbierka zákonov SR
 

www.notar.sk

Notárska komora Slovenskej republiky

 

www.exekutor.sk

Exekútorská komora Slovenskej republiky

 

www.orsr.sk

Obchodný register

 

www.zrsr.sk

Živnostenský register

 

www.katasterportal.sk

Katastrálny portál

 

www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx

Zoznam súdov SR

 

www.skdp.sk

Slovenská komora daňových poradcov

 

www.concourt.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky

 

www.echr.coe.int

Európsky súd pre ľudské práva

 

www.flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského